Szolgáltatási rend

 

SZOLGÁLTATÁSI REND

JNSZMVAKOK Elemi Rehabilitációs Központ

Cím: 5000 Szolnok, Hild Viktor u. 1. külső fsz. 10.

Vezetékes telefonszám: 06-56/514-085

Mobilszám: 30/20-330-78

30/72-19-982

E-mail cím: elemirehab@jnszmvakok.hu 

Ellátási terület: Jász-Nagykun-Szolnok megye, Észak-alföldi régió

Területi felelős: Nagy Zsuzsanna szakmai vezető

 

Az elemi rehabilitációs szolgáltatást a Fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény IV. fejezete, valamint a 2019. évi CXXVI. törvény 70§, és a 490/2020 (XI. 11.) Kormányrendelet szabályozza.

Elemi rehabilitációs szolgáltatást az a látássérült személy vehet igénybe, aki szembetegsége vagy a központi idegrendszer látásfunkciókat érintő betegsége miatt akadályozott.

Az elemi rehabilitációs szolgáltatás

a) szemészeti lelet vagy

b) fogyatékossági támogatást megállapító határozat (látássérülés okán) vagy

c) egyéb, a fogyatékosságot alátámasztó dokumentum (Vakok személyi járadéka, saját jogú családi pótlék megállapításáról szóló határozat bemutatásával vehető igénybe.

 

A központnál elérhető szolgáltatási elemek(modulok):

• funkcionális látásvizsgálat

• funkcionális látástréning

• tájékozódás és közlekedés tanítása

• mindennapos tevékenységek és életvitelt segítő eszközök tanítása, újratanítása

• kommunikációs és számítástechnikai eszközök használatának tanítása

• adaptált gépírás tanítása

• tapintható írás-olvasás tanítása

• szociális segítségnyújtás, esetkezelés

• pszichológiai segítségnyújtás

• eszközkölcsönzés

Nem elérhető szolgáltatási elemek(modulok) esetén a legközelebbi szolgáltatók:

Vakok Állami Intézete, 1146 Budapest Hermina út 21.

Fehér Bot Alapítvány 4025 Debrecen Postakert utca 2.

Szolgáltatási formák: ambuláns(központban tanítás) és otthontanítás

A központ szolgáltatásai ingyenesen vehetők igénybe az arra jogosult személyek számára, a meghatározott éves időkereten belül.

Ügyfélfogadási idő: H-P: 8.30-12.30

Készenléti időbeosztás: H-Cs: 8.00-16.00 P: 8.00-12.30

A központ munkatársai:

• Nagy Zsuzsanna szakmai vezető, tiflopedagógus – egészségfejlesztő szakpszichológus

• Mártonné Guth Tímea tiflopedagógus

• Gulyásné Balla Ágnes tiflopedagógus

• Tóthné Gulyás Ágnes szociális munkás, klienskoordinátor

• Gál Judit szociális munkás

• Lukács Ágota informatika és okostelefon használatot oktató

• Erdős Viktor informatika és okostelefon használatot oktató

• Pesti Zoltánné informatika és okostelefon használatot oktató

• Musitzné Pál Renáta informatika és okostelefon használatot oktató

• Kósik Nóra informatika és okostelefon használatot oktató

• Szabariné Pataki Márta klienskoordinációt segítő munkatárs

• Zana Anita klienskoordinációt segítő munkatárs

• Kutas Margit személyi segítő

 

Szolgáltatás megrendelésének, a szolgáltatásra történő bejelentkezés módja: személyesen, telefonon, e-mailben – ügyfélfogadási időben

Az elemi rehabilitációs igény beérkezése után a klienskoordinátoron keresztül, a leendő kliens otthonában vagy a központban kerül sor a beléptető találkozásra szociális munkás/pszichológus és tiflopedagógus közreműködésével. Ezt követően kerül sor a Rehabilitációs Szerződés megkötésére, majd modulfelmérésekre a modult/modulokat szolgáltató szakemberekkel, a rehabilitációs terv elkészítésére, a szolgáltatás megvalósulására, végül záróértékeléssel a szolgáltatás zárására.

 

A szerződés módosításának és lemondásának módja és határideje:

Módosítása: a felek kölcsönös megállapodása útján.

Megszűnése: a Rehabilitációs Szerződésben megfogalmazottak alapján, valamint a Ptk. szerződésre vonatkozó általános rendelkezései szerint.

Panaszkezelés:

Szóbeli panasz: elsősorban személyesen az érintett felek között, amennyiben ez nem elégséges a panaszügyintézés helyén (JNSZMVAKOK Elemi Rehabilitációs Központ), nyitvatartási időben.

Írásbeli panasz: személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, elektronikus levélben (elektronikus levelezési cím megjelölésével).

 A panasz kivizsgálása térítésmentes, azért külön díj nem számolható fel. A panasz kivizsgálása az összes vonatkozó körülmény figyelembevételével történik.

 

Fenntartó:

Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete (rövidített név: JNSZMVAKOK)

Székhely: 5000 Szolnok Móra Ferenc u. 15. fsz. 2.

Képviseletre jogosult személy: Pesti Zoltánné

Elérhetősége: +36/30/721-4992 elnök@jnszmvakok.hu

 

 Könnyen érthető változat

 

Látássérült: akinek beteg a szeme, rossz a látása.

Ha beteg a szemed, rossz a látásod, segítséget kell kérni! 

Az elemi rehabilitációban segítünk a rossz látásoddal együtt jó életetélni.

 

Miben segítünk?

Funkcionális látás vizsgálat: 

Itt megnézzük, hogy hogyan működik a szemed. 

Segítünk, hogy a rosszból jobb legyen. 

 

Szociális segítés: 

Segítünk orvosi ügyeket intézni, pénzhez jutni, postán, bankban ügyeket intézni.

 

Lelki segítség: 

Beszélgethetsz arról, ami a szívedet nyomja, amitől sírni és nevetni tudsz.

 

Saját magad ellátása: 

Segítünk, hogy megtanulj újra egyedül felöltözni, mosakodni, fogat mosni, körmöt vágni, varrni. 

Mosni, főzni, takarítani, kertészkedni. 

 

Braille írás, olvasás: 

Aki nem lát a szemével, az az ujjával tanul meg olvasni. 

Apró, pici pontokat. 

 

 

Számítástechnikai eszközök használatának tanítása: 

Ugye, hogy szereted a számítógépet és a mobilt! 

Ebben is segítünk, hogy jobban menjen!

A segítésért nem kell fizetned!

 

JNSZMVAKOK Elemi Rehabilitációs Központ 

5000 Szolnok Hild Viktor u. 1.

Telefon: 06/56/514-085

Mobil: 06/30/721-9982