Kliensút

Szolgáltatás megrendelésének, a szolgáltatásra történő bejelentkezés módja: személyesen, telefonon, e-mailben – ügyfélfogadási időben.

Az elemi rehabilitációs igény beérkezése után a klienskoordinátoron keresztül, a leendő kliens otthonában vagy a központban kerül sor a beléptető találkozásra szociális munkás/pszichológus és tiflopedagógus közreműködésével.

Ezt követően kerül sor a Rehabilitációs Szerződés megkötésére, majd modulfelmérésekre a modult/modulokat szolgáltató szakemberekkel, a rehabilitációs terv elkészítésére, a szolgáltatás megvalósulására, végül záróértékeléssel a szolgáltatás zárására.